Følg

Koser meg med dynamiske skrivebordsbakgrunnar på zorin.com/os/ som er innebygd i operativ systemet.

Byter med sakte transition mellom dei forskjellige versjonane av biletet ut ifrå kva slags tid det er på dagen.

Kan forstå om nokon blir frista til å prøve ut detta på zorin heheh

Kan ikkje forstå at folk bruker windows i det heile tatt for tida

@christoffer Der er eg samd med deg. Eg bruker det på jobb ein sjeldan gong, og stikk fort over til Linux att.

@aujawindar Nice! Kan ikkje sjå for meg noko anna ein at Linux kan bli det naturlege valet som jobb data. Det er jo ein enkel besparing i bedriften.

@christoffer Folk har retten og sletten ikke tiden eller energien til å finne alternativer eller bytte, samtidig som at de stort sett er redd for at ting de er vandt med ikke skal være tilgjengelig hos alternativene.

En av tingene som antakelig gjorde at Apple greide å konkurrere noe på PC/laptop markedet (forutenom internett som jo har medført mye standardisering og krysskompabilitet), er det at de kom ferdig med en del programvare og at Office-pakken var lett tilgjengelig.

@amici Zorin har full krysskompatebillitet. Men vegen videre er nok å kunne få kjøpt meir maskiner med linux allerede installert.

Zorin har fleire leverandørar og er fleire og fleire maskinar kjem med linux verda over.

Men eg lurar på om det er noko som Steam deck som trengs for å snu paradigmet.

@amici det er valve sin nye 'nintendo switch'-like eining som køyrar trippel a spel på arch lonux og driv å tek verda med dtorm, spesielt mee korleis grafikkkort markedet er no om dagen

store.steampowered.com/steamde

Det og valve sitt arbeid med wine/proton trur eg kjem til å gjere at linux tek verda med storm!

@amici Utover det så vil steamOS som er kva linux distroen til valve heiter, så vil steam decken ha ein docka versjon så du kan bruke den som ein ordinær PC noko som er ein garantert populær måte å bruke den.

Og då er det ekstra kjekt at dei har eit fint KDE setup for desktop gaming

@christoffer Da kunne folk lett drive med det som de var vandt med, og også bruke datamaskinen sin til arbeidsoppgavene sine innenfor Word, Powerpoint osv.

Å skulle bytte innebærer at 3 ting må til først: 1) de er åpne for alternativer, 2) de er i stand til selv å ta initiativ til å finne alternativene (Microsoft jobbet aggressivt med å selge seg som en businessløsning f.eks., mens FOSS gjerne krever at folk selv tar initiativ), og 3) de finner et alternativ som har klare fordeler for dem.

@christoffer Jeg bruker Dagens Bilde fra Wikimedia Commons (på den ene skjermen i den ene aktiviteten), men det er jo en av tingene som er så fint med KDE - det er mulig å sette det opp slik man selv vil stort sett uten at noen har bestemt at 'nei, det får du *ikke* lov til'.
VDG (Visual Design Group) har gjort veldig mye bra med tanke på enhetlig utforming og fornuftige standardverdier.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.