Show newer

Fy fader. Matrix / Element tek av i mine sosiale sirkler. Folk elsker det!

Christoffer :noreg: fremhevde

Reading that issue of The Hulk where @Gargron tries to capture him and harness his gamma ray strength to power the supercomputers of Mastodon:

Christoffer :noreg: fremhevde

@lilletale doesn't come as a shock. People stopped congratulating me on my birthday because its not on Facebook.

Christoffer :noreg: fremhevde

Spaces are soon to become a real thing!

P.S. Don't tell my developers that I have posted this picture here.🤫

#matrix #cinnyapp #reactjs #client

Christoffer :noreg: fremhevde

How to make your PeerTube videos much more discoverable on the Fediverse:

Use tags without spaces in them, for example, use "OpenSource" instead of "Open Source", "ArtHistory" instead of "Art History", "PianoMusic" instead of "Piano Music".

Why this works:

Mastodon includes PeerTube videos in its search results, but any tags with spaces in them are ignored.

To make your PeerTube videos searchable on Mastodon, remove spaces from your tags.

#FediTips #PeerTube

Christoffer :noreg: fremhevde

Ein veldig kjekk funksjon med mobilizon er funksjonen om å leggje til ein hending i kalendaren din. Du treng ikkje ein gang logge deg inn for å gjere det. Eg kjenner det er kjempe tilfredsstillande å leggje det inn i mi nextcloud kalendar. For då blir det synkronisert til datamaskinen min.

Christoffer :noreg: fremhevde

#fediverse alive servers stats

alive servers: 6,365 (+4)
max: 6,365
total users: 3,485,693 (+1,244)
max: 3,684,126

top ten (soft users servers):

:mastodon: 2,757,679 3,239
:diaspora: 306,635 18
:peertube: 200,451 1,029
:pleroma: 69,211 1,095
:pixelfed: 49,106 208
:writefreely: 44,303 388
:lemmy: 17,924 21
:plume: 14,699 62
:friendica: 10,796 105
:gnusocial: 9,672 23

Christoffer :noreg: fremhevde

@feditips where do I find what content creators on the fediverse that is popular? I've lately had a difficult time discovering content for my timeline

Christoffer :noreg: fremhevde

Eg har selt unna ein gamal Macbook, så i går sletta eg -kontoen min. Og sidan eg ikkje lenger treng gmail og ikkje har ein telefon som krev det, har eg sletta -kontoen òg. Og tidlegare i sumar sletta eg , og har eg aldri hatt. Jau, det har vore ein bra sumar.

Christoffer :noreg: fremhevde

I dag vil eg by på litt frå det gladet #2000-talet. Velvet Belly var eit tidvis superbra band. Litt ujamne, men dei beste platene var verkeleg storarta - Lucia og The landing er vel dei beste.
Dette dømet syner at til og med songar som vart uteletne frå platene er særs bra. Jadåjadå, eg veit at eg bryt ei lov her, men denne finst ikkje på korkje internett eller strøymetenester. "Scar" frå bonus-CDen til sisteplata. Røysta til Anne Marie Almedal er som vanleg verd å høyre.

Christoffer :noreg: fremhevde
Christoffer :noreg: fremhevde

Privacy , sikkerhet og mobil. Så hva bruker dere her? Kjører dere vanlig android, men er selektive med hvordan dere setter den opp, eller kjører dere litt ytterkant og de-googler med feks LinageOS? SailfishOS? Synes ikke det er enkelt å finne noe som gir riktig balanse mellom privacy, sikkerhet og noenlunde bruksvennlig?

Christoffer :noreg: fremhevde

Btw, here is the desk setup I'm testing right now. I'm trying replace the feeling "I'll sit in front a computer all day long...😔" with "I'll sit in front a digital drawing board all day long!😀". Inclination of the tablet and keyboard placement was important. So far, so good! 👍

Christoffer :noreg: fremhevde

If you're new to the Fediverse, here are some good first steps:

-Post a bit about yourself and what you're interested in, using the hashtag #Introduction, so that people can say hello to you

-Follow some interesting accounts, a good place to start is at mastodon.online/@FediFollows/1

-If you're looking for people to follow you, add yourself to Trunk, a community-run site: communitywiki.org/trunk

-Add an avatar and intro text to your profile

#FediTips #MastoTips #Fediverse #Mastodon

Vis tråden
Christoffer :noreg: fremhevde

RT @olavtorvund@twitter.com

En påminnelse om hvorfor man ikke bør stemme borgerlig ved dette valget

🐦🔗: twitter.com/olavtorvund/status

Christoffer :noreg: fremhevde

Going to collect so much OSM data over the next few days, actually excited

Christoffer :noreg: fremhevde

I'll have to go global with this, and it's still a very long shot: Does the fediverse have a ? I'm struggling with a ca. 1982 Shibaura SE2540. The tractor itself is brilliant, but the engine (an LE892, also used in old Fords) spits oil and leaks water. These engines are known to be trouble. Is it possible to just replace it with another type of engine, eg. from an SE4040? Boosts welcome!

Christoffer :noreg: fremhevde

"Å fortsette som før i denne situasjonen utgjør en interessant variant av radikalisering, hvor det ikke er selve meningen som blir mer radikal, men argumentene du må ty til for å beholde den."
aftenposten.no/meninger/kronik

Skriver om klimatilpasning og valget.

Show older
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.