Med fare for å ødelegge den pågående feiringen. Det er fortsatt mye som ikke er avklart.

Domstoladministrasjonen skal sette ned en arbeidsgruppe. Hva slags konklusjon den kommer til vet vi ikke. Hva slags forslag, om noe, Stortinget vil votere over, vet vi ikke. Om Frølichs optimistiske prisvurderinger føres videre vet vi ikke.

Om Lovdata leter fram flere juridiske snubletråder vet vi ikke. Hva slags regjering og stortingsflertall som overtar dette vet vi ikke. Om forslaget gjelder historiske eller bare nye dommer vet vi ikke.

Følg

@wiumlie@twitter.com: Det er fortsatt viktig å holde saken varm.

Sign in to participate in the conversation
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.