Jeg må få lov til å korrigere bildeteksen i den artikkelen. Undertegnede er selvsagt ikke med i noen Facebook-gruppe. Jeg er effektivt utestengt fra FB.

Derimot er jeg medlem i Borgerinitiativet Stans utbygging av Tyska og Hollenderen, og vi er tilstede på mange plattformer. På FB, på Twitter og i det virkelige liv.

@enannenen Hva handler dette om for deg? Nysgjerrig fordi vi ønsker å flytte til Halden, og synes det er trist hvor lite nytt som er bygget sentralt de siste tiårene.

@bjoernstaerk Akkurat dette boligprosjektet er fullt av svakheter. For eksempel at det ligger midt i Intercity-traseen. Så bygger kommunen der, så sier de nei takk til tospors jernbane.

@bjoernstaerk Men mer generelt, årsaken til at det ikke bygges mer i sentrum? Mye av sentrum er dårlig grunn. Det må pæles dypt. Ikke for å treffe fjell, men for at pælene skal få feste i flis og leire. Da ønsker utbyggerne å bygge høyt for at dette skal kaste av seg. Men høye bygg kommer i konflikt med historisk bebyggelse, siktlinjer etc.

@enannenen @enannenen Håper det ikke ender opp som en "nei til all fortetting"-bevegelse. Noe av det tristeste med Halden er at det virker som om alt har dreid seg om bilavhengige eneboliger langt utenfor sentrum siden 60-årene. Og når man først bor der, kan man jo like gjerne kjøre til Svinesund, og så dør byen.

@bjoernstaerk Byplanlegging i småbyer er veldig tilfeldig. Det handler om å si ja eller nei til prosjekt foreslått og planlagt av en privat utbygger. Så kommer kommunen halsende etter og prøver å få på plass det nødvendige av lekeplasser og infrastruktur. Eller man gir dispensasjoner.

@bjoernstaerk Nå er det en god del ubygde tomter i sentrum, etter hus som brant for 10 eller 40 år sida, men de ligger ikke i strandsonen og det ser ut til at eierne foretrekker å ha dem liggende som parkeringsplasser.

@enannenen Ja, har sett noen sånne. Håper man får i gang noe slik at flere av bygatene kan våkne opp igjen.

@bjoernstaerk Bygatene er først og fremst døde fordi sentrumshandelen er flytta inn i kjøpesenterområdet på Høvleriet. Der har de gratis parkering mens sentrum ellers har parkeringsavgifter.

@enannenen Blir litt det samme: Bebyggelse for biler (eneboliger i utkanten) favoriserer kjøpesentre. Fortetting nær sentrum favoriserser bygater. Vanskelig felle å komme seg ut av, boligene står jo der de står.

@bjoernstaerk Jeg ble litt inspirert så jeg tok en runde og fotograferte ledige tomter i sentrum.

d.consumium.org/p/1980176

@enannenen Sant det. Tror jeg kjenner igjen alle stedene. Håper man får i gang noen gode byggeprosjekter.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.