Men at høytlesning er sunnere enn passivt skjermkonsum er ikke overraskende. Mer spennende kunne det være å sammenlikne høytlesning med _fortelling_, _sang_, _egenlesing_ og _prat_.

Og det har de for alt jeg vet gjort.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.