Gærvern fremhevde

Hvis dette riktig, vil produksjon av et bilbatteri med 88 KWh som i Mercedes EQC gi like mye CO2 som 8,3 reiser for 1 passasjer med fly tur retur New York. Det kan bli mange ferier med lav CO2 med en slik bil! Det avgjørende er at ladestrømmen er fossilfri.

transportenvironment.org/news/

Erna tok terningkastene mer alvorlig enn de var ment:

10:31 Varsler endringer i regjeringen Statsministeren varsler endringer i regjeringen. Det er kalt inn til ekstraordinært statsråd kl. 11.45, opplyser statsministerens kontor.

Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.