Følg

Hvis dette riktig, vil produksjon av et bilbatteri med 88 KWh som i Mercedes EQC gi like mye CO2 som 8,3 reiser for 1 passasjer med fly tur retur New York. Det kan bli mange ferier med lav CO2 med en slik bil! Det avgjørende er at ladestrømmen er fossilfri.

transportenvironment.org/news/

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.