Følg

Den 15. juni 2022 ble «småelektriske kjøretøy» omklassifisert fra å være «sykkel» til å være «motorvogn». Det betyr ganske mye for de som kjører rundt på elsparkesykler, men hva betyr det for oss på ?

gauteholmin.no/2022/08/sykle-i

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.