Følg

I dag er en god dag å melde seg ut av Arbeiderpartiet og inn i Miljøpartiet De Grønne.
mdg.no/bli_medlem

Hvis du for eksempel syns at
- Vi heller bør hjelpe rusavhengige enn å straffe dem
- Det er bedre å lytte til klimastreikerne enn oljelobbyen,
Da bør du melde deg ut av AP og inn i MDG

@geirst0rli Avkriminalisering er ikke det samme som å hjelpe. Dømme til tvungen behandling ville være å hjelpe, men det kan du ikke når de ikke bryter noen lov.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.