Jeg kan ikke finne en engelsk oversettelse for ordet røykdykker. Begrepet skal visstnok være særnorsk, men brannmenn i alle land gjør da denne jobben?

@SnabelAdmin Hvis jeg var engelskmann ville jeg kanskje kalt det for...

fume buster

...eller noe sånt.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.