Følg

Jeg er ingen samfunnsøkonom, men er det nå som arbeidsledigheten går til himmels vi burde teste ut borgerlønn og kortere arbeidstid? Da kan flere få jobb, og saksbehandlerne på NAV slipper å bli overarbeidet. Og så trenger ikke livet bli et lotteri der bare de som tilfeldigvis har jobb får råd til ting.

@haldorsen

Gode tankjer som eg har lyst til å sjå i aksjon, staten!

@haldorsen Kommer kanskje litt brått på? Forsåvidt interessant å notere seg at NAV selv IKKE er definert som en samfunnskritisk funksjon under nåværende regler.

@espen Sant, det er litt kort varsel for å innføre noe sånt. Kanskje vi kan ha det på plass til neste krise :)

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.