Følg

Jonas og jeg stemmer vi "ikke har tid til å vente på politikere som ignorerer den kunnskapen vi har". tronderdebatt.no/jeg-stemmer-m

@lineif Eg har mykje til overs for MDG. Klimapolitikken og minka forbruk, sjølvsagt. Landbrukspolitikken, mellom anna, som eg set veldig høgt. Samarbeid om energi likeins. Men at MDG sikra fleirtal for å fjerne makt over vår eigen energi ved å gå inn for Acer, det vart for mykje. Det går an å samarbeide om energi utan å gje frå seg makta over han, og det forsto ikkje partiet. Skuffande.

@aujawindar Det er kjipt når slike standpunkt skyver bort folk som ellers har mye til overs for partiet. Jeg lærer gjerne om hvordan det går an å samarbeide uten å gi fra seg makt og om Acer si rolle i dette. Med bakgrunn i kunnskapen jeg har i dag ville jeg vært mindre fornøyd med klimapolitikken hvis partiet stemte imot.

@lineif Eg skal balansere litt, for alle parti som får makt vil før eller seinare gjera vedtak som er dumme i ettertid. MDG er på ingen måte dei verste der. Til og med SV sa ja til å bombe Libya i 2011, og det på elendig kunnskapsgrunnlag. Me må vel kunne seia at det er verre enn Acer-saka. Dei andre store partia har sjølvsagt endå tyngre bagasje å bera på.

@aujawindar Det er sant, men jeg er ikke overbevist om at det var dumt å stemme for Acer.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.