Etter å ha lest siste frigitte "innsyn" i Oppdrag fra HOD nr. 612, Vurdering av innreisetiltak, 21. januar 2022, er det fristende å oppfordre alle til å sende inn krav om mer informasjon.

Vi kan ikke akseptere at lov om rett til innsyn i offentlig forvaltning tilsidesettes for tilbakehold av ufarlig informasjon. Dette kan skape en farlig presedens for videre hemmelighold i fremtiden.

Her er et representativt utvalg av tilgjengelig informasjon:

Der våre søsterpartier på Island, Tsjekkia og Luxemburg har lykke med å komme til parlamentet har vi feilet.

Folket har talt, og vi nådde ikke opp.
I et år hvor vi doblet medlemstallet falt valgresultatet som en stein, og ikke bare fikk vi ikke , men drømmen har aldri sett ut til å være så langt unna.

Vi takknemlighet til de som har støtter oss.

Mange spør hvorfor det er bruk for enda et lite parti på tinget.
Nyhetene de siste dagene om utnytting av goder til pendlerbolig mm av stortingsrepresentanter er et klassisk eksempel på hvorfor vår politiske metode er nødvendig.

En pirat på tinget er en ombudsperson for innsyn og åpenhet for å kaste lys på regelverk og tolkninger som må endres og forenkles.
Åpenhet skaper tillit og forebygger korrupsjon.

Som et forskningsbasert og teknologisk parti har Piratpartiet hatt sitt eget Folding@Home lag siden starten av Korona pandemien.

Nå har laget blitt blant topp 10 000 bidragsytere og vi har ingen planer om å tråke på bremsene. Tvert imot, så skal vi fortsette å holde gassen nede så lenge partiet eksisterer!

Piratpartiet deltok på paneldebatt om jernbane sammen med Arbeiderpartiet, Høyre, Sp, FrP, og en del andre etablerte partier på Værnes.

Piratpartiet vil satse på en nasjonal utbygning av høyhastighetstog mellom de største norske byene, samt forbedring av lokale togtilbud.

Intervju fra Agderposten med partileder Svein Mork Dahl om Piratpartiet Norge, sofavelgere og valget.

Piratpartiet er på Arendals uka!

Du finner oss på stand 28, rett ved stortingspartiene, kom innom og slå av en prat

Piratpartiet Norge sine anbefalte:

Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.