Følg

Dette er viktig journalistikk! Nøye researchet, etterrettelig og begrunnet prosess og lagt frem på en forståelig og livsnær måte. Dette er vår tids store spørsmål som får alt for liten oppmerksomhet i pressen. Mer av dette, NRK!

nrk.no/norge/xl/avslort-av-mob

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.