Følg

Kan vi friste med en aldri så liten Cyberutredning?

Vi kartlegger sårbarheter, sorterer dem etter alvorlighetsgrad og foreslår sikringstiltak i en lettlest (ikke-teknisk) sluttrapport.

Utredningen gir ansvarspersoner i bedriften en uvurderlig oversikt som tydeliggjør hvilke tiltak som bør iverksettes for å sikre bedriftens verdier og daglige drift på en kostnadseffektiv måte.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

@skyfritt
På hvilket nivå i offentlig forvaltning (kommune, fylke, stat) vil det være mest effektivt å få en cyberutredning?

@papiris vi retter oss i hovedsak mot små og mellomstore bedrifter som ofte faller mellom to stoler når det gjelder IT-sikkerhet. Liten nok til ikke å ha egen IT-avdeling, men stor nok til å betjene hundrevis av kunder og omsette for ganske store summer. Disse trenger også et tilbud for å sikre seg mot dataangrep.

Når det er sakt er vi åpne for å slå av en prat med hvem som helst, både i offentlig og privat sektor.

@papiris men for å svare mer konkret på spørsmålet ditt; Vi har ikke inngående kjennskap til ulikhetene mellom kommune, fylke og stat når det gjelder IT-sikkerhet, men basert et generelt inntrykk kan vi anta at sikkerhetsbevisstheten avtar jo lenger ned i hierarkiet man kommer. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet gjør nok en god jobb for å sikre infrastruktur, men det skorter nok mer på opplæring og skolering blant offentlige ansatte og folkevalgte.

@papiris Skyfritt vil nok kunne gjøre mest nytte for seg på fylke- og kommunalnivå.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.