Vi anbefaler ledere i offentlig og privat sektor til å lese igjennom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (@NSM_no) sin risikorapport for 2022. Den er lettlest og gir et bra bilde av dagens sikkerhetssituasjon og belyser hva som kan gjøres for å bedre sikkerheten.

Kort oppsummering: «Det grunnleggende sikkerhetsnivået i norske virksomheter er for lavt»

Følg

Mer informasjon om grunnprinsippene som NSM anbefaler å følge finner man på nettsiden: nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-

Ta kontakt med oss om din bedrift har behov for en cyberutredning! Vi kartlegger sårbarheter og foreslår tiltak.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.