Følg

«Kan teknologigigantene tøyles?»

Et viktig spørsmål som ble stilt til sentrale politikere på . Nytt lovverk i aktualiserer debatten her i Norge. Lydopptak er publisert på sin :

datatilsynet.no/contentassets/

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.