Små og mellomstore bedrifters IT-sikkerhet ble diskutert av -Norge, og (Næringslivets Sikkerhetsråd) på Arendalsuka. Der kommer det frem at et stort flertall av SMBer mangler gode beredskapsplaner for .

vimeo.com/737580650#t=14m11s

Følg

Øyvind Huseby fra @IKTNorge understreker ansvaret styreledere og administrerende direktører har for og mener dette burde få like mye oppmerksomhet som kravene som stilles til f.eks. personvern og et ryddig regnskap.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.