Vi anbefaler ledere i offentlig og privat sektor til å lese igjennom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (@NSM_no) sin risikorapport for 2022. Den er lettlest og gir et bra bilde av dagens sikkerhetssituasjon og belyser hva som kan gjøres for å bedre sikkerheten.

Kort oppsummering: «Det grunnleggende sikkerhetsnivået i norske virksomheter er for lavt»

Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.