Følg

Eg syns det er interessant, nær sagt skremmande, å sjå korleis (web.archive.org/web/2019090920) dekker samanlikna med (web.archive.org/web/2019090920).

Der NRK har ei tilsynelatande nøytral, "positiv" tone til valet, velger Dagbladet meir skremmande og framferd med ord som "katastrofe", "sabotasje", "guffent" og liknande.

Derfor eg hovedsakeleg gjeng til NRK. Dei skal ikkje selge meg nyhende.

Sign in to participate in the conversation
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.