Følg

Heitar det fediverset eller meir riktig med fødiverset på ? Er det "tut" som er den riktige oversettinga av "toot" eller burde det vore noko anna?
Ein elefant (mastodon) tutar vel med snabelen?

@christoffer

@tc Ja er tut, men med "fediverse" er eg ikkje like sikker, men USA er vell ein federasjon på norsk så bør være fediverset

@christoffer @tc nei det er føderasjon med ø på norsk, så om en skal oversette fediverse med delord blir det fødivers

@avsides @tc

Sjekka no språkrådets ordbok og er riktig som du sier.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.