Følg


Dette takker du ja til når du trykker OK på nett

Hver gang du åpner en nettside må du godta å gi fra deg informasjon. Men vet du hva du aksepterer?

nrk.no/livsstil/dette-takker-d

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.