@vega Dette var nok bare ein kjeldelaus satirisk påstand, men med tanke på straumforbruket kryptovaluta har, så er det ikkje unaturleg at det påverkar prisane på straum i verda.

@tc Tenkte det kunne vore veldig kjekt med nokre harde tal på det.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.