Følg

norske ungdommer burde ikkje bli delt inn i den amerikanske generasjonsinndelinga "millenialls" eller "gen z", vår generasjonsinndeling burde være avhengig av kor mange ganger man besøkte artige.no

Sign in to participate in the conversation
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.