Some ground rules.

These are set and enforced by the snabelen.no moderators.

  1. Du må vere over 16 år for å ha bruker
  2. Poster med støtende innhald skal ha innhaldsvarsling.
  3. Vi tillater ikkje Innhald som opptrer pornografisk.
  4. Vi tillater ikkje innhald som er ulovlegt i Noreg.
  5. Vi tillater ikkje truslar eller promotering av voldeleg ideologi.
  6. Vi har nulltoleranse for rasisme, seksisme, homofobi, transfobi, xenofobi, kasteisme eller annen diskriminerende adferd.
  7. Automatisert kryssposting frå andre plattformar utafor nettverket av desentraliserte sosiale medier er ikkje tillat - innhald skal sjå ut som det er meint for mastodon
  8. Innhald som kan virke upassende i jobb eller offentleg samanheng skal ha innhaldsvarsel.