Følg

— Cannabis er ikke medisinsk risikabelt, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

t.co/RanoGEJckL

Sign in to participate in the conversation
Snabelen.no

Snabelen.no er en norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.