Vi har allerede blåst gjennom halveis av årets mål for medlemsvekst! Hjelp oss med å få enda flere til å melde seg inn.

frikultur.org/bli-medlem/

Jo flere medlemmer vi får jo mere ressurser og penger får vi til å realisere kule prosjekter og aktiviteter!

Sjukt viktig sak fra Filter om den nazistiske røra i Alliansen, som jeg håper PST vurderer løpende om kan regnes som terrororganisasjon. filternyheter.no/alliansen-ung

God 1. mai alle vi som ikke må glemme at vi er arbeidere. Vi har alle rettigheter vi trenger mer av og de vi kan stå i fare for å miste.

Jeg som er utdannet "ærketeoretiker", fysiker og matematiker, ville også absolutt satt pris på mer praktisk fokus og oppgaver i skolen, utdanning og arbeidslivet generelt. Jeg tror også at mer flytende overgang mellom praktisk og teoretisk ville lagt en demper på ekspertforakt og styrket sammholdet i samfunnet. Teori og praksis må alltid gå hånd i hånd.

Om du bruker snabelen anbefalar eg å bli medlem av organisasjonen Fri kultur!

frikultur.org/bli-medlem/

Snabelen er eit prosjekt hos fri kultur, ein ny organsiasjon som jobbar for å få til meir aktivitet og engasjement inna digitale rettar, fri programvare og digital kultur.

Som medlem vil man få moglegheita til å påverke organisasjonen og kva slags retning den skal ta. Man vil også ha moglegheit til å ha i gong spennande prosjekter slik som denna instansen.

@enannenen EFN og fri kultur er ganske forskjellige type organisasjonar i struktur og form. Tanka med fri kultur er å ha ein paraplyorganisasjon for all engasjement inna saka under eit flagg.

Leggjer også til kva leiaren har skrevet om organisasjonen på fjasboka.

Hvis du for eksempel syns at
- Vi heller bør hjelpe rusavhengige enn å straffe dem
- Det er bedre å lytte til klimastreikerne enn oljelobbyen,
Da bør du melde deg ut av AP og inn i MDG

Vis tråden

I dag er en god dag å melde seg ut av Arbeiderpartiet og inn i Miljøpartiet De Grønne.
mdg.no/bli_medlem

Snabelen.no er herved ein del av frikultur.org og framstår som ein del av organisasjonens tilbud. 😇

Vi er registrert i brønnøysund og frivilligregisteret!!! 🤯🤩🤯🤩🤯🤩

Show older
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.