Aberdeen er ellers en kontrast til både Norge og fotgjengervennlige byer på kontinentet. Tungvint og tregt å komme seg rundt til fots. Ingen stopper for å slippe deg over. Noen gærninger sykler, det ser livsfarlig ut. De har stengt to handlegater for trafikk, men folk er sinte og busstilbudet er dårlig, så det blir nok bare midlertidig.

Vis tråden

Reisebrev fra Aberdeen, som vi håper er starten på vår første togferie i Europa siden 2019. bearstrong.net/reise/2021/aber

Tooten er snart klar nå. Må bare finpusse litt for å få til akkurat nok "nå er det alvor!" til at den motiverer flere enn den skremmer bort.

Vis tråden

Fingrene stivner av prestasjonsangst mens jeg komponerer tooten som skal overbevise de siste tvilerne på vei inn i valglokalet. Norges, ja verdens, fremtid kan stå og falle på ordene jeg nå velger:

"Dei frearlause menn" finst i fleire variantar, alle frå Telemark. Historia handlar om menn som legg ut på seglas jolekvelden, noko som er synd fordi det er heilagdag. Dei strandar på ei aud øy, matlause, og blir nøydde til å eta ma. skorne sine. Til slutt kastar dei lodd om kven som må døy for å bli mat for dei hine. Det fell på styringsmannen. Dei drep han, og syndar dermed meir, men ingen vil eta av han. Så kjem Maria møy i form av ei due og gjev dei tilgjeving, og dei kjem seg heim.

Vis tråden

I would love to see one of those "taking the expert out of retirement" movie plot movies realistically for computer people.

"I told you I'm done with that shit. I gave that up long ago."
"We need to bring you back in Dirk, the country needs you."
"Find somebody else."
"Nobody else can parse JSON and build scrolling grids of images like you. You're the best fuckin' upsell UI man in the business."

Me at work: I have never seen this box before, what’s in it?

*opens box*

Ah, a single large chip labeled “lucifer”. It’s 2020, what could possibly go wrong.

Liberaleren spurte meg om hvorfor liberalister bør stemme MDG. Hyggelig å bli spurt, men jeg vet ikke hvordan jeg skal svare uten å sitere Tante Sofie: Jeg kan bare én sang og den passer ikke her. liberaleren.no/2021/09/09/du-b

Det unike ved å vandre rundt i London er blandingen av ubearbeidete levninger etter det onde imperiet, investeringsleiligheter for oligarker og council housing som på mystisk vis har overlevd.

Vis tråden

Jeg sliter litt med å tro det men nå er vi endelig i Storbritannia, på vei til å treffe familie og venner vi ikke har sett på nesten to år.

Innreisereglene er kompliserte og frykten var også at vinduet mellom "begge er fullvaksinert" og "UK fjerner Norge fra den grønne lista" skulle bli for lite.

"Å fortsette som før i denne situasjonen utgjør en interessant variant av radikalisering, hvor det ikke er selve meningen som blir mer radikal, men argumentene du må ty til for å beholde den."
aftenposten.no/meninger/kronik

Skriver om klimatilpasning og valget.

Lokalavisa i Halden har startet debatt om å gjøre deler av sentrum "bilfritt". Mitt svar er at dette er feil ord, det finnes ingen bilfrie byer, og målet er heller å endre bilen fra hersker til gjest: bearstrong.net/2021/08/ha-bilf

Forøvrig er jeg imponert over hvor mange som passerer på sykkel forbi kjøkkenvinduet her hver morgen. At Halden skulle være dømt til å være en bilby tror jeg ikke på.

hey have you heard that the IPCC released a new report of critical importance on August 9, 2021, and you wanted to read it but it's a bunch of fucking PDF files and that's not working out for you?

WELL COOL cause i extracted all the text for you and put it in per-chapter HTML files and I also dug up the actual long descriptions of the future scenarios they use throughout the report without explaining them for SOME REASON???

anyway here you go

plaintextipcc.nfshost.com/

Monty Hall opens a door, revealing a trolly coming full throttle down some tracks. Before the other two doors are two guards, one always lies, the other always tells the truth. Monty Hall asks if you want to pull the lever. You burst into tears, "but Monty Hall," you cry, "I am Pagliacci"

Think for a second about the phrase "meteoric rise". There's one thing meteors are known for and it's not going up.

the promise of linux is that you can configure your computer the way you want but the LITERAL FIRST THING YOU RUN INTO that you don't like and you try to fix is literally like an impossible task

*looks at discourse over on birdsite*

We need to submit a PR to mastodon for an extra chonky font.

Når man starter et prosjekt i min bransje, IT, setter vi en lanseringsdato. "Dette skal være klart til mars 2022!" Så går det kanskje over tiden likevel. Men vi sier ikke "neeh.. skal vi ikke bare starte og se det an, dere?" Målet gir fokus. Er det ikke sånn i alle bransjer?

Da bør vi også kunne sette en sluttdato for oljevirksomheten.

apparently 'crypto mining' actually refers to something to do with computers, and the stuff i've been extracting from underneath my house is asbestos

Show older
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.