Skal sies at på denne turen sykla jeg mye gang- og sykkelvei med mange fotgjengerfelt. Passerte kanskje 20-og-noen, hvorav kjørende antagelig hadde vikeplikt for syklende på minst tre av dem.

Vis tråden
Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.