Følg

Etter å ha lest siste frigitte "innsyn" i Oppdrag fra HOD nr. 612, Vurdering av innreisetiltak, 21. januar 2022, er det fristende å oppfordre alle til å sende inn krav om mer informasjon.

Vi kan ikke akseptere at lov om rett til innsyn i offentlig forvaltning tilsidesettes for tilbakehold av ufarlig informasjon. Dette kan skape en farlig presedens for videre hemmelighold i fremtiden.

Her er et representativt utvalg av tilgjengelig informasjon:

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.