Landsmøte for Piratpartiet starter lørdag 12. mars.
Møtet blir avholdt digitalt. Lenke til stream legges ut i forkant av møtet.

Detaljert informasjon, saksliste, og dokumenter sendes ut til medlemmer.

Vil du bli medlem og ha stemmerett på møtet, betal kontingent innen 18. februar.
Kroner: 99,-
Kontonummer: 6039.08.08928
Vipps: 118822
Merk innbetaling med epost og navn

Denne uken har partileder Svein Mork Dahl, hatt møter med Sven Clement som sitter i parlamentet for Piratpartiet i Luxemburg om klimaendringenes innvirkning på sikkerhetssituasjonen på Nordkalotten.

Les mer her: piratpartiet.no/2021/11/26/pir

Saken omhandler allerede klager på offentlige anskaffelser, avslag på innsyn til Statsforvalteren, tips om mulige kritikkverdige forhold til Finanstilsynet og mer.

I stedet for å legge alle kortene på bordet foregår det en desperat kamp for å holde alt hemmelig og frasi seg mest mulig ansvar.

Slik bør ikke offentlig forvaltning i et moderne demokrati fungere.
Det er med god grunn at folk har rett på innsyn.

bodonu.no/bodo-kommune-og-bodo

Mange spør hvorfor det er bruk for enda et lite parti på tinget.
Nyhetene de siste dagene om utnytting av goder til pendlerbolig mm av stortingsrepresentanter er et klassisk eksempel på hvorfor vår politiske metode er nødvendig.

En pirat på tinget er en ombudsperson for innsyn og åpenhet for å kaste lys på regelverk og tolkninger som må endres og forenkles.
Åpenhet skaper tillit og forebygger korrupsjon.

Piratpartiet deltok på paneldebatt om jernbane sammen med Arbeiderpartiet, Høyre, Sp, FrP, og en del andre etablerte partier på Værnes.

Piratpartiet vil satse på en nasjonal utbygning av høyhastighetstog mellom de største norske byene, samt forbedring av lokale togtilbud.

Intervju fra Agderposten med partileder Svein Mork Dahl om Piratpartiet Norge, sofavelgere og valget.

- Jussprofessor Hans Petter Graver foreslår en uavhengig «rettsstatskommisjon» i lys av både korona og NAV-saken.

Partileder Svein Mork Dahl støtter Gravers krav fullt ut.

juridika.no/innsikt/krever-ny-

I et 49 siders lovforslag foreslås det utvidet lagring av IP-adresser i 12 måneder.

Igjen skyver en "barns beste" eller "alvorlig kriminalitet" foran seg for å tilfredsstille behovet for en stadig økende kontroll og overvåkning. Det er INGEN dokumentasjon på at mer overvåkning av ALLE bidrar til reduksjon av overgrep eller alvorlig kriminalitet.

Les gjerne blant annet §3-4, §3-6, §3-11, §3-12, eller §12-6.

Nei til masseovervåkning! Stem Piratpartiet!


regjeringen.no/contentassets/5

Piratpartiet Norge sine anbefalte:

Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.