Følg

Internett er alltid en trussel for sensitive data!

Vi bygger interne bedriftsnettverk totalt isolert fra nettet for å adressere risiko som i alt for liten grad blir tatt på alvor.

skyfritt.net/tjenester/isolert

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.