Noen som har prøvd å opprette grupper på Mobilizon? Prøver å invitere mastodon-bruker til ei gruppe. Men det kommer aldri noen invite. Hvor tar den veien?

Eg set no og då. Når brygginga er bortimot ferdig, er det tid for å setja til kveik (altså gjær). Kvar gong eg drys kveiken over vørten, sender eg med gode ord. Eg seier "Må du ganga vel". Den alderdommelege infinitiven gjer det litt meir høgtidssamt. Eg veit sjølvsagt at gjærsoppen gjev jamt blanke i kva eg, ei heilt anna livsform, seier. Eg seier det lell, for godt brygg å få.

Det skal forresten bli jolegåve.

Jørgen Kjenstad sine anbefalte:

Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.