Følg

Begrepet bruker er for generelt når en refererer til datamaskin brukere. Datamaskin brukere er for teknisk. Vi trenger ett begrep som vektlegger hvordan brukeren blir utnyttet for datainnsamling.

@aujawindar @vega Det er vel «vert» som er ordet for den produktive parten i eit parasittisk forhold?

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.