Vi leser om CRPS-pasient Emma på forsiden av NRK.no idag og lurer på om noen av legene hennes på et eller annet tidspunkt har informert hun om at cannabismedisin kan være en sjeldent god smertelindrer for nettopp denne pasientgruppen.

nrk.no/dokumentar/xl/sofie-spr

Vi mottar stadig henvendelser fra leger og spesialister som har spørsmål knyttet til dosering av cannabismedisiner. Nå har det blitt utviklet og publisert en grundig gjennomgang av ulike protokoller for dosering og administrasjon av cannabismedisin for smertepasienter. Vi anbefaler norske leger og spesialister å benytte disse retningslinjene som et utgangspunkt i egen praksis.

jcannabisresearch.biomedcentra

— Cannabis er ikke medisinsk risikabelt, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

t.co/RanoGEJckL

Statens legemiddelverk ønsker å gjøre CBD-produkter med lavt THC-innhold tilgjengelig som kosttilskudd.

t.co/GFZcPKtLUG

Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.