Siiw fremhevde

Wordle 225 5/6

⬜⬜⬜⬜⬜
🟨🟩⬜🟩⬜
🟩🟩⬜🟩🟩
🟩🟩⬜🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 206 3/6

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜🟩⬜🟩🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 203 3/6

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜🟩🟩🟩⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 201 5/6

⬜⬜⬜🟨⬜
⬜⬜🟨🟨⬜
🟨🟩🟩⬜⬜
⬜🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 200 3/6

🟨🟨⬜⬜⬜
⬜⬜🟨⬜🟨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 198 3/6

🟨⬜⬜⬜🟨
🟩⬜🟨⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Siiw fremhevde

Jeg skulle bare sende et brev, men gidda ikke å prøve å få elgen ut av veien.

I qas only going to post a letter, but didn't feel like trying to get the moose away from the road.

Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.