Denne siden gjør det lett å fjerne mye av dataavtrykket man har lagt rundt omkring på nettet. saymine.com/

No other webcomic than can have so clever and at the same time stupid jokes 😆

For å opptre lovlydig trenger vi å vite hva som er lovlig og ulovlig. For å beskytte oss mot ulovligheter trenger vi en metode for å markere grenser.

Og det har vi!

Det finnes enkle, standardiserte metoder for å åpne og lukke tilgang til hver eneste side på nettet.

All informasjonen den anonyme utvikleren er dømt for å laste ned var markert som tilgjengelig.

Vis tråden

Tyskerene har byrja å borre etter olje i Trænarevet med tillatelse frå regjeringa.

Konsekvenser:
- Potensielt øydelegging av økosystem.
- Potensielt øydelegging av fiskenæringa.

Tusen takk!

Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.