Dagens :

Cornwall ser ut til å være et trekkpapir for .

RT @LegoLostAtSea@twitter.com

Help us solve a mystery - where are all these biofilters/biomedia coming from? They've been washing up for months in Cornwall but in recent days we've found 100s and 100s. They're thought to be used in waste water treatment plants and aquaculture.

🐦🔗: twitter.com/LegoLostAtSea/stat

enannenen fremhevde

Noe av det mest spennende med fødiverset for meg er potensialet for føderering på tvers av tjenester. Foreløpig virker det litt halvveis? Jeg klarer å følge WriteFreely fra Mastodon, men ikke Pixelfed. Men potensialet er enormt. Dette er den virkelige styrken til desentraliserte sosiale medier, tror jeg, og vil kunne skape en uslåelig nettverkseffekt på sikt.

enannenen fremhevde
@Nora Heyerdahl @Christoffer Tallerås

The document, published by Berners-Lee’s Web Foundation, has the backing of more than 150 organisations, from Microsoft, Twitter, Google and Facebook to the digital rights group the Electronic Frontier Foundation.


Dette sier vel det som trengs. Skal man "redde" internett (eller web, som mange fortsatt forveksler med internett) så er det kun én av disse organisasjonene som har noe der å gjøre. Problemet er ikke "fake news" (kan vi ikke bare kalle det som det er: propaganda,) men at web er fullstendig dominert av et lite knippe med veldig mektige organisasjoner, og at disse har fått lov til å utvikle en forretningsmodell som er direkte giftig for demokrati og folkestyre. Vi trenger ikke en kontrakt for veven, vi trenger regulering som hindrer at disse sentraliserte megaselskapene skal få melke oss for informasjon. Vi trenger regulering som gjør at de som opererer i et gitt land må betale skatt til det aktuelle landet. Vi trenger regulering som gjør at websider som tyster på brukerne sine til google, facebook eller hve som helst andre får sanksjoner. Vi trenger regulering som gjør at vi, via de folkevalgte eller direkter kan ha en oppriktig formening om hvem vi deler data med, og hva vi deler med dem, og vi trenger en oppriktig mulighet til å kunne ta et valg og si "nei, mine data får du ei!"

Og vi trenger politikere som skjønner at hvis vi ikke snart begynner å gi støtte til lokale foretak som kan gjøre oss uavhengige av megaselskapene borte på Californiakysten.

Det er nå hva jeg tenker, ihvertfall...

Dagens :

Funnet i Cornwall i Januar.

(, @sjosiden@twitter.com, )

RT @BeachcombingBB@twitter.com

114 Biomedia Filters in one beach-clean at Why are so many entering our seas?? Anyone else finding these? @seasaver@twitter.com @mcsuk@twitter.com @CleanCornwall@twitter.com @Cornish_PPC@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/BeachcombingBB/sta

enannenen fremhevde


Jeg har skrevet ned noen tips for å få mest mulig ut av den svarte fredagen. Håper de kan komme godt med, og om du var for sent ute i år, så er det en ny svart fredag neste år!

#^Hvordan få mest ut av Svart Fredag

#samfunn #norsk #norge #svartfredag #nedvekst #blackfriday

@wiumlie@twitter.com: Det er fortsatt viktig å holde saken varm.

Om Lovdata leter fram flere juridiske snubletråder vet vi ikke. Hva slags regjering og stortingsflertall som overtar dette vet vi ikke. Om forslaget gjelder historiske eller bare nye dommer vet vi ikke.

Domstoladministrasjonen skal sette ned en arbeidsgruppe. Hva slags konklusjon den kommer til vet vi ikke. Hva slags forslag, om noe, Stortinget vil votere over, vet vi ikke. Om Frølichs optimistiske prisvurderinger føres videre vet vi ikke.

Med fare for å ødelegge den pågående feiringen. Det er fortsatt mye som ikke er avklart.

Det er ikke alltid det mangler . Rundt i det ganske land finne mann Folkets hus, Arbeidersamfunn, bedehus og tomme skolebygg. Og dyre nybygde kulturhus. Problemet er driften.

RT @HEurenius@twitter.com

Styrking av tippemidler til kulturbygg og arenaer er et viktig virkemiddel for kulturfeltet. Helt enig @Fredoev@twitter.com lokaler til feltet profesjonelle, lag og foreninger er selve plattformen for utøvelse og aktivitet. Dette er en utfordring i de fleste kommuner @Nokulturforum@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/HEurenius/status/1

enannenen fremhevde

Har forsøkt å lese meg opp på diskusjonen rundt desentraliserte sosiale medier. I Norge har jeg foreløpig bare sett tekst av @bjoernstaerk Denne artikkelen fra wired gjorde meg litt pessimistisk, men jeg tenker at de har en del gode poenger; google.no/amp/s/www.wired.com/

Og kryssposting til twitter ser ut til å virke.

Nå er @enannenen også på snabelen.no. Så får vi se hva som kommer ut av det.

Jeg logger meg inn for første gang og ser at jeg allerede følger fire brukere. Hvordan kan det ha seg tro?

Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.