I dag er det Olsok. En skål for Tore, Kalv og Torstein!

I dag er det årsdagen for slaget ved Poltava OG slaget i Dynekilen sju år senere. To begivenheter som hver for seg bidro til å få slutt på både den store nordiske krig og den naturstridige svenske stormaktstiden. Skål for Peter og Peter!

enannenen fremhevde

Dette bildet fra Tyska i Halden er publisert på Facebook-sidene (facebook.com/media/set/?vanity) til «Fra bekken til Byn» 16. april.
Den 12. april skrev Halden Byutvikling i et brev til Halden kommune ... d.consumium.org/p/2177759

enannenen fremhevde
enannenen fremhevde

Første rettssak etter utslipp av biofilmbærere pågår i Italia. #biofilterspill

RT @CleanSeaLIFE@twitter.com

The first trial on #marinelitter starts in Italy for a massive #biofilterspill that reached France, Spain, Tunisia and Malta. @FRANCE24@twitter.com reports on #LIFEproject @CleanSeaLIFE@twitter.com contribution 👉 youtu.be/AXRf1ioqsaE?list=PLCn

🐦🔗: twitter.com/CleanSeaLIFE/statu

@sjosiden

Men stemmer det der med konkurs? Vil kommunen gå fri hvis et kommunalt selskap ikke oppfyller forpliktelsene sine?

enannenen fremhevde

Formannskapet i #Halden kommune har vurdert framtidig driftsform for det omstridte, kommunale selskapet «Halden byutvikling». Skal man si noe positivt om kommunale aksjeselskaper i sin alminnelighet så er det at de har én uomtvistelig fordel:... tmblr.co/ZCyE1YaCdMvOeq00

@sjosiden

Ja, i dag er det den internasjonale dagen for biologisk mangfold, også kalt bjørnevåk. På denne dagen kommer bjørnen ut av hiet sitt og bidrar slik til å øke det biologiske mangfoldet i skogen. Dagens primstavmerke er en bjørnefot. Hipp hurra for bamsefar!

enannenen fremhevde

@frikultur Hva er det denne organisasjonen gjør som ikke er dekket av for eksempel EFN?

@SnabelAdmin Klargjør: Er det kryssposter TIL eller FRA Snabelen du vil fjerne?

Show older
Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.