«Kan teknologigigantene tøyles?»

Et viktig spørsmål som ble stilt til sentrale politikere på . Nytt lovverk i aktualiserer debatten her i Norge. Lydopptak er publisert på sin :

datatilsynet.no/contentassets/

Nå er to av våre ansatte, Ruben og Jostein, tilbake fra sommerferie og pappaperm og oppholder seg i Horten en gang i uka. Gi oss en lyd så kommer vi gjerne innom og prater om IT-sikkerhet!

Advokatkontor opplever stadig oftere at sensitive dokumenter blir stjålet av leie-hackere. Gå gjennom rutiner for behandling, oppbevaring og utveksling av saksdokumenter! Vi anbefaler bruk av frakoblede enheter og isolerte nettverk.

reuters.com/investigates/speci

Vi tilbyr leverandørundersøkelser for nyanskaffelser og eksisterende avtaler.

Det kan være utfordrende for bedriftsledelsen å vurdere de tekniske aspektene som kan avgjøre om et innkjøp er en god og langsiktig beslutning eller et ineffektiv tapsprosjekt det er vanskelig å komme seg ut av.

skyfritt.net/tjenester/leveran

Bekymret for at sensitive data eller bedriftshemmeligheter havner i hendene på cyberkriminelle eller statsmakter?

Norges våpenstøtte til Ukraina øker sjansene for digitale angrep mot våre bedrifter, små og store. Vær forberedt, ta grep, vi hjelper dere!

skyfritt.net/tjenester/spionas

En maskin som aldri kobles på nettet er veldig mye tryggere å bruke, det er ganske opplagt, men har du tenkt over at det også kan øke produktiviteten din?

Les mer om fordelene med frakoblede arbeidsenheter: skyfritt.net/tjenester/frakobl

God avgjørelse av NRK. Kommentarfeltene på Facebook har skadet samfunnsdebatten i mange år nå, og alle seriøse medier bør ta ansvar på denne måten. m24.no/espen-olsen-langfeldt-f

Mer informasjon om grunnprinsippene som NSM anbefaler å følge finner man på nettsiden: nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-

Ta kontakt med oss om din bedrift har behov for en cyberutredning! Vi kartlegger sårbarheter og foreslår tiltak.

Vis tråden

Vi anbefaler ledere i offentlig og privat sektor til å lese igjennom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (@NSM_no) sin risikorapport for 2022. Den er lettlest og gir et bra bilde av dagens sikkerhetssituasjon og belyser hva som kan gjøres for å bedre sikkerheten.

Kort oppsummering: «Det grunnleggende sikkerhetsnivået i norske virksomheter er for lavt»

Fikk du med deg at Norkart har blitt utsatt for ?

Personlige data for samtlige som eier bolig i Norge er på avveie og kan misbrukes til utspekulerte svindelforsøk.

Hva kan du gjøre? Ikke så veldig mye, men et umiddelbart tiltak er å sperre for kredittsjekk og være ekstra årvåken for tegn på ID-tyveri.

: nrk.no/norge/dataangrep-mot-no

: datatilsynet.no/personvern-pa-

Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.