En kuriositet, for tiden er det en stor debatt i Italia om "Greenpass". Skjer dette også i Norge?

Kan du foreslå meg noen sanger på norsk (rockesjanger)? Jeg trenger det for å lære språket. Kanskje noe enkelt

Jeg presenterer meg selv. Jeg er en programmerer. Jeg er en av administratorene for den italienske mastodonforekomsten mastodon.bida.im. Jeg ble kjent med Norge som gjorde Erasmus i Bergen for omtrent 12 år siden. Er det noen fra Bergen?

Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.