Do not read everything you believe on the Internet.

Når dansk presse ikke ser forskjellen på en oljeplattform og en merd.

Vi tilbyr leverandørundersøkelser for nyanskaffelser og eksisterende avtaler.

Det kan være utfordrende for bedriftsledelsen å vurdere de tekniske aspektene som kan avgjøre om et innkjøp er en god og langsiktig beslutning eller et ineffektiv tapsprosjekt det er vanskelig å komme seg ut av.

skyfritt.net/tjenester/leveran

What is the most important Mastodon feature?

Other = comment
All = ⭐
All plus federation = :boost:

#Mastodon #Fediverse

Hypothetical thought:
Mastodon.green as social club with 30-day free trial

Why?
1. Costs are covered/shared in a fair way
2. A more focused/defined and close-knit community leading to a stronger community spirit

Tier A
• user on mastodon.green

Tier B
A plus:
• matrix/element chat
• highlighted link and silver page
• access to a 2nd club server of type country, city or topic

Tier C
B plus:
• pixelfed.green (?)
• highlighted link and gold page

What are your thoughts on this idea?

If you're ever looking to watch a random #documentary, I can highly recommend the BBC Horizon collection on Archive.org which has over 500 episodes spanning a large part of #BBCHorizon's aired episodes from 1964 to 2014; that's 50 years of snapshots of explorations of the scientific views of its time.

You can either download the entire archive, or instantly watch individual episodes.

#BBC #Horizon #SeriesFiXatoWatches #FiXatoRecommends #documentaries

I had had enough of everything and decided to spend a few days in the mountains. This is home now and I never want to go back to town.

Photo taken at 23:41.

Internett er alltid en trussel for sensitive data!

Vi bygger interne bedriftsnettverk totalt isolert fra nettet for å adressere risiko som i alt for liten grad blir tatt på alvor.

skyfritt.net/tjenester/isolert

Ap/Sp/KrF: Ingen havner i fengsel for å være rusavhengige 🙃

Rusavhengige som ikke har råd til å betale bøter og gjeld: 🤔 😢

Vis tråden

Politiet sier at de trenger å ransake brukere av alternative rusmidler fordi de skal ta bakmenn. Men hva hjelper det? Når de tar bakmennene blir det bare vanskeligere og farligere å få tak i ulovlige rusmidler. Og mange trenger disse stoffene for å leve eller overleve.

Det mest fornuftige er å legalisere alt og få det inn i ordnede former. Det er kun legalisering som knekker det illegale markedet.

Skulle bare sjekke hvor lange ventelister det er for å få time hos psykolog i Tromsø kommune. Ingen har ventetid under 1 år, flere har ventetid på 2 år.

Og hva da hvis du ikke klarer å samarbeide med den behandleren du får? Ny runde med venting.

Det er helt håpløst. Skal man få hjelp må man gå privat. Har man ikke råd får man bare ha det så godt.

Innsatte som har levd traumatiske liv og blitt fengslet for å selvmedisinerer med ulovlige rusmidler blir straffet for å plukke fleinsopp som vokser i fengselets grøntareal.

Hva med å innrullere dem i et av forskningsprosjektene som bruker psilocybin (virkestoffet i flein) til å behandle avhengighet og depresjon? Dette foregår på sykehuset i Østfold.

Hjelp fremfor straff, tenker nå jeg.

nrk.no/norge/innsatte-straffes

Vi straffer ikke folk fordi de drikker når de er avhengige av alkohol. Vi straffer heller ikke de som bare tar seg en øl på en tirsdag.

Sånn burde det være uansett hvilket rusmiddel man velger.

Review of "Stand out of our Light" (5 stars): A must-read for anyone interested in the future of social media, advertising and the attention economy!

bookwyrm.social/user/rsolva/re

"Our current crisis does not only come in the form of rising global temperatures, but also in our injured capacities of attention."

-- "Stand out of our Light"

Er det bare jeg som synes det er rart at Oslo kommune bruker Workplace by Meta som sin foretrukne kanal for internkommunikasjon? #meta

Vis eldre
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.