Det rare med sykling er at det er varmere enn å gå når det er kaldt, men kaldere enn å gå når det er varmt.

Veldig spennende tanker fra to NAV-ansatte som har jobbet i flere år med ideen om , en slags norsk vri på borgerlønn. Håper denne ideen skaper bred debatt om NAVs rolle fremover: civita.no/publikasjon/garantii

Smarttelefonen har blitt en så integrert del av oss at selv ikke helt forstår i hvor stor grad den utgjør en for landet og enkeltpersoner: nrk.no/norge/xl/norske-offiser

Just got my digitized version of the Steve Jobs demo of NeXTSTEP 3.0 back from the company who digitized it for me. It's a 1,1GB file ripped from the NTSC video tape I had sent to me over about 20 years ago. You can download it now from ftp.fidonet.io/pub/NeXT/Videos/ and it's called Nextstep_version_3.0-Steve_Jobs.mp4. And yes, you need a FTP client for that.

Dette er viktig journalistikk! Nøye researchet, etterrettelig og begrunnet prosess og lagt frem på en forståelig og livsnær måte. Dette er vår tids store spørsmål som får alt for liten oppmerksomhet i pressen. Mer av dette, NRK!

nrk.no/norge/xl/avslort-av-mob

RT @vanebo@twitter.com

Norske myndigheter kastet seg på en «Smitteapp» etter relativt kort tid. I Nederland har myndighetene forkastet 7 ulike app-forslag som ble vurdert av nasjonalt datatilsyn, fordi de ikke kunne tilfredsstille personvernkravene: dutchitchannel.nl/644111/ap-pr

🐦🔗: twitter.com/vanebo/status/1254Regjeringen vil la Etterretningstjenesten fange opp og lagre metadata som krysser grensen til Norge i 18 måneder. Informasjon om norske borgere i Norge vil også bli fanget opp, men skal sorteres bort.


Ny lov: Vil la E-tjenesten drive med masselagring av metadata (NRK)

Dette er begynnelsen på en skummel utvikling. Selv om forslaget har fått flere fornuftige avgrensninger i forhold til det opprinnelige forslaget, vil det være langt lettere å flytte grensene for hva disse dataene kan brukes til, og hvordan, når de først er lagret.

#norge #norsk #politikk #digitaltgrenseforsvar

@rsolva noen kollegaer og jeg saag litt paa den dekompilerte apk-en og den er gjennomsyret av Microsoft. Vi fant ogsaa at den kontaktet amerikanske servere saa det er jo goey.

@nams Jeg har gjort det samme (jadx gjør det hele lekende lett.) Nå er det ingen overraskelse at det er en del microsoft-kode der, all den tid de hele tiden har sagt at de bruker skyløsningen deres for å lagre dataene. Dette er bibliotekskode, og ikke i seg selv noe hinder for å frigjøre koden til selve appen. Det er også en del relativt standard google biblioteker der, bl.a. for sporing av lokasjonsdata osv. Mer interessant er det ar det også er biblioteker fra Nordic Semiconductor, sansynligvis for blåtann-sporingen. Alt dette er imidlertid biblioteker som i seg selv ikke er noe hinder for å frigjøre koden i selve appen.

Å argumentere for lukket kode med henvisning til at det skal være vanskelig å skjønne hvordan den virker blir ekstra dumt når man ser hvor enkelt den kan dekompileres. Det er brukt minimalt med obfuskering i selve appen, og ofte finnes det log-meldinger like ved som oppgir riktig navn på de obfuskerte funksjonene som blir kalt.

Dette er ganske slett håndtverk. Det er tydelig det har gått fort, men når man samler inn såpass med sensitive data synes jeg ikke det er noen unnskyldning. Åpen kildekode hadde gjort det lettere for alle å følge med på hva appen gjør. Nå krever det et minimum av kunskap om reversering. Det er ikke en veldig høy terskel.

Det dårligste forsvaret for "security through obscurity" jeg har sett på en stund. Hvorfor ikke lage en mindre inngripende app og åpne kildekoden slik som f.eks Island eller Singapore?

Korona 

Utan samanlikning for øvrig: Kjem det å seie nei til å laste ned smitteappen til folkehelsa til å bli like uglesett som vaksinenekt?

I dag bygde jeg en platting og hørte en hel bok, som var riktig god; velegnet for unge voksne men fornøyelig for voksne voksne også. The Future of Another Timeline av Annalee Newitz er punk-scifi med et interseksjonelt feministisk budskap - og så er den gøy og god!

Har du tenkt å legge inn Smittestopp-appen?

Offentlig betalt utvikling bør bety offentlig tilgjengelig kildekode.

RT @hallny@twitter.com

WTF?!
Simula har KOMMERSIELLE planer med appen vi betaler 48 millioner for 😡😱

@Folkehelseinst@twitter.com: HVA FAEN ER DETTE FOR TULL?!

@helse_og_omsorg@twitter.com @BentHHoyre@twitter.com @simula_research@twitter.com

🐦🔗: twitter.com/hallny/status/1250

Denne metoden for å utvikle en smittestopp-app jeg kan stille meg bak! Ingen posisjonsdata samles inn: ncase.me/contact-tracing/

"La oss bruke fem minutter på å vise medfølelse med en gruppe som er blitt rammet av koronakrisen: De som går rundt og mener ting om alt som skjer." aftenposten.no/meninger/kronik

Vis mer
Snabelen.no

Ein norsk tenar for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.