Trenden med å outsource IT-tjenester er en enorm sikkerhetsrisiko som burde lovreguleres langt strengere! Vi er mye bedre tjent med å gi norske selskaper disse jobbene; ikke bare pga personvernshensyn, men også fordi det skaper norske arbeidsplasser.

nrk.no/norge/slike-bilder-send

Hei! Eg heter Isabell! Ingeborg fikk meg til å laste ned dette, så eg vet ikkje Ka eg holder på med. Tuut og køyr🐘

«Tests done since 1933 show that people who talk about their #intentions are less likely to make them happen.

Announcing your plans to others satisfies your self-identity just enough that you’re less motivated to do the hard work needed.

In 1933, W. Mahler found that if a person announced the solution to a problem, and was acknowledged by others, it was now in the brain as a “social reality”, even if the solution hadn’t actually been achieved.»

sivers.org/zipit

#motivation

To Fediverse users who use screen readers: do you prefer people to integrate #hashtags inside the text, or....
do you prefer when they repeat the word by listing all the hashtags at the end, after the text?
Please boost.
#hashtag

I need to remote control my moms Linux PC from time to time, to help her out. What's the best, FOSS option to do this? I need to be able to install it on her PC and never bother her with it again. That is, it's important that she doesn't have to do anything when I want to control her machine.

What should I use? Thanks!

Fant et bilde hos Glomdalsmuseet av noen barn som leker ved en hampåker, fra 1936! Delte det på r/norge for å se hvordan folk reagerer.

reddit.com/r/norge/comments/ct

Jeg fant akkurat ut årsaken til at vi setter en tankestrek bak et kronebeløp! Når beløpet inneholder øre skrives det slik;

kr 550,50

…men når beløpet er helt representerer tankestreken de to "tomme" desimalene bak kommaet, slik:

kr 670,–

Er det bare jeg som ikke har fått med meg at bindestreken representerer de to nullene?

Statens legemiddelverk ønsker å gjøre CBD-produkter med lavt THC-innhold tilgjengelig som kosttilskudd.

t.co/GFZcPKtLUG

— Cannabis er ikke medisinsk risikabelt, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.

t.co/RanoGEJckL

Oslo Kommunes innspill løfter frem viktige punkter som tydelig er preget av omfanget og nærheten til problematikken: rusreformutvalget.no/files/201

Leste nylig NKROP sitt høringsinnspill til rusreformutvalget. Kort oppsummert foreslås det en veldig forsiktig nedkriminalisering og en betydelig økning i omfanget av kontrolltiltak og tvang.

Last ned PDFen her: rusreformutvalget.no/files/201

Sterk og innsiktsfull tekst fra en 14-åring fra Oslo Øst. Hvordan bryter man den onde sirkelen, hvilke tiltak kan settes inn for å faktisk gjøre en forskjell for disse gutta? nrk.no/ytring/meg-og-mine-venn

Vis mer
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.