"Det å aldri skifte mening er like urent som aldri å skifte undertøy. Det var en lang prosess for meg, men til slutt kom jeg til erkjennelsen av at jeg hadde tatt feil. Det var verken gode faglige eller politiske argumenter igjen." dagbladet.no/nyheter/det-er-va

Snabelen.no

Eit norskt podium for den desentraliserte sosiale media plattformen Mastodon.