Advokatkontor opplever stadig oftere at sensitive dokumenter blir stjålet av leie-hackere. Gå gjennom rutiner for behandling, oppbevaring og utveksling av saksdokumenter! Vi anbefaler bruk av frakoblede enheter og isolerte nettverk.

reuters.com/investigates/speci

Vi tilbyr leverandørundersøkelser for nyanskaffelser og eksisterende avtaler.

Det kan være utfordrende for bedriftsledelsen å vurdere de tekniske aspektene som kan avgjøre om et innkjøp er en god og langsiktig beslutning eller et ineffektiv tapsprosjekt det er vanskelig å komme seg ut av.

skyfritt.net/tjenester/leveran

I går var vi tilstede på Datatilsynet sitt erfaringsseminar hvor ulike aktører fortalte om hvorfor de har forlatt Facebook. Viktige betraktninger og erfaringer hvor fordelene ble veid mot ulempene.

Internett er alltid en trussel for sensitive data!

Vi bygger interne bedriftsnettverk totalt isolert fra nettet for å adressere risiko som i alt for liten grad blir tatt på alvor.

skyfritt.net/tjenester/isolert

Bekymret for at sensitive data eller bedriftshemmeligheter havner i hendene på cyberkriminelle eller statsmakter?

Norges våpenstøtte til Ukraina øker sjansene for digitale angrep mot våre bedrifter, små og store. Vær forberedt, ta grep, vi hjelper dere!

skyfritt.net/tjenester/spionas

En maskin som aldri kobles på nettet er veldig mye tryggere å bruke, det er ganske opplagt, men har du tenkt over at det også kan øke produktiviteten din?

Les mer om fordelene med frakoblede arbeidsenheter: skyfritt.net/tjenester/frakobl

«Samfunnet vårt er ikke godt nok rustet for å oppdage avvik fra normalen og å se sammenhenger mellom disse avvikene. […] Nasjonal sikkerhet utfordres av teknologiutviklingen fordi vi gjør oss avhengig av nye tjenester, og fordi nye sårbarheter oppstår» @nsm_no

nsm.no/aktuelt/pressemelding-v

Mer informasjon om grunnprinsippene som NSM anbefaler å følge finner man på nettsiden: nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-

Ta kontakt med oss om din bedrift har behov for en cyberutredning! Vi kartlegger sårbarheter og foreslår tiltak.

Vis tråden

Vi anbefaler ledere i offentlig og privat sektor til å lese igjennom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (@NSM_no) sin risikorapport for 2022. Den er lettlest og gir et bra bilde av dagens sikkerhetssituasjon og belyser hva som kan gjøres for å bedre sikkerheten.

Kort oppsummering: «Det grunnleggende sikkerhetsnivået i norske virksomheter er for lavt»

Fikk du med deg at Norkart har blitt utsatt for ?

Personlige data for samtlige som eier bolig i Norge er på avveie og kan misbrukes til utspekulerte svindelforsøk.

Hva kan du gjøre? Ikke så veldig mye, men et umiddelbart tiltak er å sperre for kredittsjekk og være ekstra årvåken for tegn på ID-tyveri.

: nrk.no/norge/dataangrep-mot-no

: datatilsynet.no/personvern-pa-

To av våre ansatte, Ruben og Jostein, oppholder seg i hver onsdag i en periode fremover, så hvis noen ønsker å slå av en hyggelig prat om er det bare å si ifra!

Kan vi friste med en aldri så liten Cyberutredning?

Vi kartlegger sårbarheter, sorterer dem etter alvorlighetsgrad og foreslår sikringstiltak i en lettlest (ikke-teknisk) sluttrapport.

Utredningen gir ansvarspersoner i bedriften en uvurderlig oversikt som tydeliggjør hvilke tiltak som bør iverksettes for å sikre bedriftens verdier og daglige drift på en kostnadseffektiv måte.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!

Skyfritt AS fremhevde

Kjører du linux? Det ble funnet en alvorlig sikkerhetsblunder for et par timer siden som er kritisk å rette opp i raskt. Fixen er:

sudo chmod 0755 /usr/bin/pkexec

Dette er mest kritisk på servere, men kan være lurt å rette dette kjapt på egen maskin også.

– Det viktigste virksomheter kan gjøre i dag, er å planlegge for at et dataangrep kommer til å skje, sier Vidar Sandland, seniorrådgiver i Norsis.

Dette er kanskje det beste rådet for det store flertallet av små og mellomstore bedrifter. Ikke alle har råd til å bruke mye penger på et avansert og kostbart digitalt forsvar, men å investere i gode backupløsninger og økt kunnskap blant de ansatte koster ikke skjorta.

nrk.no/rogaland/en-av-fem-bedr

Vi har skrevet en (relativt) kortfattet gjennomgang av noen av tiltakene som bør vurderes for å styrke bedriftens forsvar mot mange ulike cyberangrep: skyfritt.net/tjenester/spionas

Vis tråden

Cyberangrep kan ramme hvem som helst og angrepene øker i antall og styrke. Ingen systemer er 100% vanntette, men man kan gjøre viktige forberedelser som drastisk reduserer konsekvensene av å bli utsatt for et angrep.

Vi berømmer Nordic Choice Hotels for å være åpne om detaljene og utfordringene de møtte når de nylig ble utsatt for et større angrep:

nrk.no/nordland/nordic-choice_

Er vi den første norske bedriften på snabelen.no?

Vi opprettet Skyfritt AS for å tilby datasikkerhetstjenester til små- og mellomstore bedrifter i Norge. Vårt hovedprodukt er cyberbefaringer – hvor vi kartlegger ståa og skriver en tilstandsrapport og liste over anbefalte tiltak, til en rimelig pris.

Vi ønsker å komme i kontakt med bedrifter som har behov for en cyberbefaring! (Les mer her: skyfritt.net/tjenester/cyberbe)

Denne kontoen administreres av @rsolva.

Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.