Det første steget mot bedre er å få oversikt! Vi gjennomfører cyberutredninger for små og mellomstore bedrifter og leverer en lettlest og handlingsorientert sluttrapport. skyfritt.net/tjenester/cyberut

To av våre ansatte, Ruben og Jostein, oppholder seg i hver onsdag i en periode fremover, så hvis noen ønsker å slå av en hyggelig prat om er det bare å si ifra!

Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.