Vi i @skyfritt brenner for at nettopp de små og mellomstore bedriftene skal ta på alvor. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om !

Vis tråden

Øyvind Huseby fra @IKTNorge understreker ansvaret styreledere og administrerende direktører har for og mener dette burde få like mye oppmerksomhet som kravene som stilles til f.eks. personvern og et ryddig regnskap.

Vis tråden

Små og mellomstore bedrifters IT-sikkerhet ble diskutert av -Norge, og (Næringslivets Sikkerhetsråd) på Arendalsuka. Der kommer det frem at et stort flertall av SMBer mangler gode beredskapsplaner for .

vimeo.com/737580650#t=14m11s

«Kan teknologigigantene tøyles?»

Et viktig spørsmål som ble stilt til sentrale politikere på . Nytt lovverk i aktualiserer debatten her i Norge. Lydopptak er publisert på sin :

datatilsynet.no/contentassets/

Nå er to av våre ansatte, Ruben og Jostein, tilbake fra sommerferie og pappaperm og oppholder seg i Horten en gang i uka. Gi oss en lyd så kommer vi gjerne innom og prater om IT-sikkerhet!

Det første steget mot bedre er å få oversikt! Vi gjennomfører cyberutredninger for små og mellomstore bedrifter og leverer en lettlest og handlingsorientert sluttrapport. skyfritt.net/tjenester/cyberut

Advokatkontor opplever stadig oftere at sensitive dokumenter blir stjålet av leie-hackere. Gå gjennom rutiner for behandling, oppbevaring og utveksling av saksdokumenter! Vi anbefaler bruk av frakoblede enheter og isolerte nettverk.

reuters.com/investigates/speci

Vi tilbyr leverandørundersøkelser for nyanskaffelser og eksisterende avtaler.

Det kan være utfordrende for bedriftsledelsen å vurdere de tekniske aspektene som kan avgjøre om et innkjøp er en god og langsiktig beslutning eller et ineffektiv tapsprosjekt det er vanskelig å komme seg ut av.

skyfritt.net/tjenester/leveran

@eivind fordelene kan oppsumeres med ett ord; nettverkseffekten. Fordi "alle" er på plattformen er det attraktivt å delta, men heldigvis har aktører som Datatilsynet, NRK og flere kommuner innsett at det også har en høy pris.

I går var vi tilstede på Datatilsynet sitt erfaringsseminar hvor ulike aktører fortalte om hvorfor de har forlatt Facebook. Viktige betraktninger og erfaringer hvor fordelene ble veid mot ulempene.

Internett er alltid en trussel for sensitive data!

Vi bygger interne bedriftsnettverk totalt isolert fra nettet for å adressere risiko som i alt for liten grad blir tatt på alvor.

skyfritt.net/tjenester/isolert

Bekymret for at sensitive data eller bedriftshemmeligheter havner i hendene på cyberkriminelle eller statsmakter?

Norges våpenstøtte til Ukraina øker sjansene for digitale angrep mot våre bedrifter, små og store. Vær forberedt, ta grep, vi hjelper dere!

skyfritt.net/tjenester/spionas

En maskin som aldri kobles på nettet er veldig mye tryggere å bruke, det er ganske opplagt, men har du tenkt over at det også kan øke produktiviteten din?

Les mer om fordelene med frakoblede arbeidsenheter: skyfritt.net/tjenester/frakobl

«Samfunnet vårt er ikke godt nok rustet for å oppdage avvik fra normalen og å se sammenhenger mellom disse avvikene. […] Nasjonal sikkerhet utfordres av teknologiutviklingen fordi vi gjør oss avhengig av nye tjenester, og fordi nye sårbarheter oppstår» @nsm_no

nsm.no/aktuelt/pressemelding-v

Mer informasjon om grunnprinsippene som NSM anbefaler å følge finner man på nettsiden: nsm.no/regelverk-og-hjelp/rad-

Ta kontakt med oss om din bedrift har behov for en cyberutredning! Vi kartlegger sårbarheter og foreslår tiltak.

Vis tråden

Vi anbefaler ledere i offentlig og privat sektor til å lese igjennom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (@NSM_no) sin risikorapport for 2022. Den er lettlest og gir et bra bilde av dagens sikkerhetssituasjon og belyser hva som kan gjøres for å bedre sikkerheten.

Kort oppsummering: «Det grunnleggende sikkerhetsnivået i norske virksomheter er for lavt»

Fikk du med deg at Norkart har blitt utsatt for ?

Personlige data for samtlige som eier bolig i Norge er på avveie og kan misbrukes til utspekulerte svindelforsøk.

Hva kan du gjøre? Ikke så veldig mye, men et umiddelbart tiltak er å sperre for kredittsjekk og være ekstra årvåken for tegn på ID-tyveri.

: nrk.no/norge/dataangrep-mot-no

: datatilsynet.no/personvern-pa-

To av våre ansatte, Ruben og Jostein, oppholder seg i hver onsdag i en periode fremover, så hvis noen ønsker å slå av en hyggelig prat om er det bare å si ifra!

Vis eldre
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.