Sidan alle betalingsterminalar i Noreg er ubrukelege pga ein teknisk feil, er det no kun ferske konfirmantar som er i stand til å betala for seg.

#OtD 15 May 1912 while Emma Goldman gave a speech during the San Diego free speech fight, Ben Reitman, her lover and fellow anarchist, was abducted by vigilantes and tortured by being beaten, branded with the letters of the @IWW@twitter.com, and urinated on. libcom.org/history/1912-san-di

Kvar er støtteforeininga for oss som brukar Excel og rekneark rekreasjonelt?

Her er kva kraft har kosta meg (ikkje inkl. nettleige, og heller ikkje straumstøtta) siste seks månader, ditto på kva straumleverandøren min si nye avtale ville ha kosta meg, kva tilbodet eg fekk då eg klaga ville ha kosta meg, og til sist kva min nye nonprofitt-straumleverandør ville ha kosta meg.

Vis tråden

Det beste med årets var at det minte meg på at denne låta finst (sidan The Rasmus er årets finske bidrag): open.spotify.com/track/1fr92Vu

Sorry I can't come into work today I've got poster's elbow

Pleier vanlegvis å vitre særs aktivt under -finalen, men i år får eg og kona første date utan baby sidan fødselen i fjor på laurdag, så eg får berre lagre all sarkasmen til neste år igjen.

Eg visste at mi frykteleg gode straumavtale ikkje ville halde evig (heldigvis har den gått frå våren 2020 til no), men modig av straumleverandøren å forsøke å få meg til å endre til ein avtale som er 3-4 gongar så dyr!

Har igangsatt ein prøvemånad med Youtube Premium, og merkar allereie at det kjem til å bli tungt med reklamerushet når gratistida er over.

Når vi ikkje veit kva vi skal sjå på, trekker vi ein lapp frå ei skål. I dag blei dette resultatet: Ei historie frå 1926 med eit stumt steinansikt i hovudrolla. Kva ?

Vis eldre
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.