Meta/Tidslinjer 

(nå er jeg verken designer eller programmerer, men jeg har bitt meg merke i at noe som ofte ser ut til å være tilfelle for FOSS-prosjekter er at brukeropplevelsen gjerne er designa for de som laga den, og ikke mtp at randoms som ikke er teknisk kompetente skal bruke det, og diskusjonene om design blir ofte tilsvarende snevre. vet ikke hvor utbredt det er i mastodonmiljøene, da)

Vis tråden

Meta/Tidslinjer 

Den lokale tidslinja på bokgruven (rip) var tilsvarende nyttig.

Jeg tror egt man får to typer bruk av mastodon: for store og/eller genrelle tjenere er tidslinja lite nyttig, mens for tematiske står det annerledes, spesielt siten folk egt ikke bruker emneknagger så mye.

Ei løsning for appen ville kanskje vært å inkludere den lokale tidslinja i samme liste som dms/varsler/instillinger, altså noe du kan trykke deg inn på. (og kanskje kall den noe annet...) elns.

Vis tråden

Meta/Tidslinjer 

de lokale er det litt annerledes med, og her tror jeg ER er litt blenda av å være på veldig store tjenere. For der ER de like ubrukelige. Men på mindre tjenere, som f.eks. regionale eller temabaserte med <<1000 brukere så har de jo en funksjon, fordi du (formodentlig) får se hva folk snakker om _innafor_ temaet/regionen

case in point: vil jeg lese mastodon på norsk, er den lokale tl-en her den beste plassen, det er ikke sånn at folk språkemneknagger innlegga sine

Vis tråden

Meta/Tidslinjer 

Jeg tror Eugen R. har rett i at de føderative og føderative tidslinjene kan være forvirrende for vanlige (=veldig ikketekniske) folk, så jeg synes egt det gir mening å ikke ha dem synlige i en app.

Og ærlig talt, den føderative tidslinja er rimelig rævva, rett og slett fordi den viser alt. tilsvarende på twitter ville vært like dårlig.

Men, 1/2

Spørsmål å stille er jo f.eks. nettopp forbud - når vi allerede bruker langt mer ressurser og energi enn det som er bærekraftig (sosialt-økologisk), er det da ønskelig å legge til rette for massiv bruk av transportmiddel 1) med kort levetid pdd, 2) som går på strøm og har større utslipp en f.eks. buss 3) og som erstatter gåturer, som altså har null utslipp?

Det er jo en avveiing, men det er sånt som forsvinner i både de forvaltnignstekniske diskusjonene og i journalistikken i dette tilfellet

Vis tråden

tiltak.no/c-miljoeteknologi/c1 samtidig diskuterer samme fyren klima i denne teksten.

Men samtidig: siden nettsida er et underbruk av TØI (samfunnsøkonomer) og laga for staten, gjør det at de politiske mulighetene som er diskutert er rimelig snevre: diverse former for reguleringer på et rimelig teknisk plan.

Det er jo nyttig, men det gjør at mer prinsipielle og breiere diskusjoner forsvinner (og de hører vel ikke hjemme på tiltak.no, heller)

Vis tråden

morgenbladet.no/aktuelt/2021/0 Dette intervjuet med en TØI-fyr (bak mur) er i og for seg en grei nyansering av aspekt ved elsparkesykler, men samtidig er det veldig påfallende og typisk at miljøaspektet er fullstendig fraværende når fordeler/ulemper diskuteres

opphavsretten er tidsavgrensa med mindre kulturfiffen i staten mener noe annet

Vis tråden

Helt vilt at verk kan falle i det fri og allikevel kan bruk bli forbudt fordi det "krenker" verket

merker jeg kommer fra et litt anna økonomisk sjikt enn det NRK (og regjeringa?) setter som standard her - utenlandsferie i påska tror jeg aldri jeg har tenkt på eller hørt snakk om i familien

Hele greia med "naturlig" slutt for olja ved å bare ikke dele ut nye lisenser klinger veldig hult når det med all sannsynlighet blir delt ut flere i løpet av 2021-25 (med mindre R-SV-MDG plutselig skulle få flertall) - men det er vel bare ei "naturlig" flytting av slutten

Victor fremhevde

putting all music of any genre so long as it's made in western europe in the last 500 years into a youtube channel called "relaxing soul consciousness" and retitling the tracks things like "psychic european meditation crystal - 1 hour (relaxing european music)"

(forfatterne er opptatt av den norske modellen og at konfliktene må løses innafor den, men egentlig viser jo miljøkonflikten begrensningene for sosialdemokratiet/klassekompromisset)

Vis tråden

Istendefor sanakker forfatterne om å "institusjonalisere" vekst/vern- og arbeid/miljø-konfliktene. Om de tenker i samme baner som trepartssamarbeidet, betyr det at disse konfliketene skal være gjenstand for kompromiss. Men det bør og kan de ikke være, sett fra et (forsåvidt radikalt) miljøståsted. 3/3

Vis tråden

altså konflikten mellom arbeidsplasser og miljø. Og her er det ikke stort rom for kompromiss - å legge ned olja (evt "omstille") er den eneste konklusjonen som samsvarer med det vitenskapelige grunnlaget om klima. Det kan godt være samtaler, men premisset kan ikke være at miljøfolka skal kompromisse på det helt grunnleggende. Men dette sier ikke rapporten stort om 2/

Vis tråden

Manifest har sluppet en rapport om oljearbeidere og polarisering av klimadebatten. Imo veldig viktig lesning for miljøfolk siden den visere direkte perspektivene til folk som jobber i olja, og budskapet om at man må ha mer kontakt/forståelse er bra.

Men: Når rapporten ivrer etter å motvirke retorisk polarisering hopper den litt over at polariseringa retorisk faktisk stammer i en helt reell dyp motsetning, som egentlig oljearbeidrne uttrykker klarest 1/

manifesttankesmie.no/polariser

Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.