Følg

Sommerbok: Legacy of Violence av Caroline Elkins, om det kompliserte forholdet mellom det britiske imperiets selvbilde og de brutale overgrepene de utførte for å beskytte det, godt oppsummert her:

Den røde tråden er at britene gradvis utviklet et verktøy hun kaller legalisert lovløshet, som åpnet for utstrakt voldsbruk men samtidig ga volden et juridisk dekke, slik at den kunne fremstilles som kompatibel med myten om imperiets siviliserende misjon.

En annen rød tråd er hvordan erfaringer ble overført mellom konflikter, også blant opprørerne. Britene tok med seg Black and Tan-tilnærmingen fra Irland til Palestina. Indiske opprørere lærte av IRA.

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk heimstad for den desentraliserte mikroblogge-plattformen Mastodon.