Følg

De neste ukene kan bli utfordrende, spesielt for helsepersonell og for utsatte grupper. Derfor må alle bidra med det vi kan:
1) Vask henda nøye og ofte. Såpe og vann er mest effektivt, men Antibac fungerer også.
2) Følg råd som kommer fra folkehelseinstituttet og kommunen.
3) Ta kontakt med koronatelefon hvis du trenger hjelp (Nasjonal: 81555015, Oslo: 21802182).
Da bidrar du også til å holde legevaktens telefon åpen for de som trenger akutt hjelp. oslo.kommune.no/helse-og-omsor

Logg på for å delta i samtalen
Snabelen.no

Ein norsk instanse for den desentraliserte sosiale media platformen Mastodon.